Styrelsen 2017

Ordförande, utställningsansvarig & webmaster
Jenny Persson
Centrumvägen 1
834 32 Brunflo
073-806 25 76
jennypersson78@hotmail.com

Vice ordförande & bitr. utställningsansvarig
Eva-Marie Karlsson
Orrviken 145
832 94 Orrviken
070-525 37 47
eva-marie.karlsson@bahnhof.se 

Sekreterare, infoansvarig & postmottagare
Katarina Martinsson
Hoverberg 477
840 40  SVENSTAVIK
076 - 827 63 17
katariinaa_@hotmail.com

Kassör
Kristina Öhrling Eising
Rödmyren 125
832 94 ORRVIKEN
070-659 58 37
eising@telia.com

Jaktansvarig
Katarina Olofsson
Semlan 535
830 04 Mörsil
070-513 38 47
kattis_thoresson@hotmail.com 

Suppleant & bitr. utbildningsansvarig
Bodil Andersson
Karlsviksvägen 6E
834 31 Brunflo
070-325 30 09
bodil_k_andersson@home.se

Suppleant & utbildningsansvarig
Eva Borgh
Regementsgatan 32
831 35 Östersund
070-308 47 50
evaborgh@live.se

Revisorer

Kerstin Henriksson
Ulla Henriksson

Revisorsuppleant

Ann-Christin Olsson