Anmälan till kurser och aktiviteter sker till Eva Borgh, via mail: evaborgh@live.se

Anmälning- och kursavgifter är bindande och betalas till sektionens PlusGiro 447 03 95-7 GRK J/H senast 1 vecka innan kursstart. Om ej annat anges kräver vi medlemskap på våra aktiviteter.

Observera att flexikoppel EJ är tillåtet på våra kurser och aktiviteter!